Onze visie

Hadshoof biedt kinderen een natuurlijke speel, leer -en leefomgeving binnen positieve en liefdevolle kaders. We hanteren een zogeheten kindvolgend beleid, waarbij we doorbouwen op de ontwikkeling die het kind organisch doormaakt.

Wij bieden een ruime speelplek, waar volop natuurlijke speelmaterialen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld zandbergen, takken, bouwmaterialen en water. Kinderen mogen lekker vies worden en de handen mogen uit de mouwen.

Er heerst structuur en ritme, maar de klok is niet de baas. De kinderen genieten in en van de natuur en leven met de seizoenen. Zo is er een moestuin en fruitbomen waarin samen met de kinderen wordt gewerkt en dieren als schaapjes, paarden, katten en een hond waarvoor we samen zorgen.

Buitenspelen is de standaard, maar binnen is er ook voldoende ruimte en materiaal aanwezig voor het ontwikkelen van allerhande activiteiten. Alle activiteiten op de boerderij zorgen als vanzelf voor een grote mate aan zelfstandigheid, creativiteit, kennis van de natuur, ontdekken en uitbouwen van eigen mogelijkheden.

Agrarische kinderopvang Hadshoof werkt met een veiligheids-en gezondheidsbeleid. Deze ligt ter inzage op de locatie. Daarnaast zijn pedagogisch medewerkers opgeleid om met de meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag te werken. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Hadshoof is aangesloten bij Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). VAK is een coöperatie waarbij ruim zestig agrarische kinderdagverblijven zijn aangesloten. Samen delen we kennis en expertise om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.

Ouders

Kinderen staan centraal bij Hadshoof, maar wij vinden ouders minstens zo belangrijk. De ervaringen en adviezen die jullie hebben en de eventuele verbeterpunten voor Hadshoof horen wij graag van u. Daarom wordt er een oudercommissie bij elkaar gebracht zodat hier de vertegenwoordiging van ouders hun adviezen en ervaringen kunnen delen met ons.

Mochten er klachten zijn, vernemen wij deze graag van u. U kunt hiervoor terecht bij de pedagogisch medewerkers, of rechtstreeks contact zoeken met Esther van de Vorst.  Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Inspecties 

Om de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen hebben we meerdere inspecties gedurende het jaar. We zijn aangesloten bij het VAK. Om de VAK-formule actueel en onze dienstverlening scherp te houden is ervoor gekozen om te werken volgens de ISO richtlijnen. Deze worden jaarlijks volgens de ISO 9001 norm geïnspecteerd. Daarnaast wordt er door de kwaliteitsmedewerkers van het VAK jaarlijks een interne audit verricht. Tot slot vindt er jaarlijks ook een inspectie van de GGD plaats. Hier kunt het laatste GGD inspectierapport van Hadshoof inzien.